keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Valtava määrä hiljaista tietoa

Matkailualan opiskelijat valitsivat aiheen ja teimme aamun aivojumpan. Tavoitteena oli saada opiskelijoiden hiljainen tieto (tacit knowledge) kuuluviin ja tarkastella aihetta tai ilmiötä kokonaisuutena. Aiheeksi valikoitui Japani. Post-it lapuille kirjoitettiin aiheeseen liittyviä asiasanoja ja lopulta alkoi löytyä alaotsikoita ja teemoja. Tieto lisääntyy yhteistyössä ja lopulta otettiin asioista selvää hakukoneen avulla. Harjoituksen lopuksi löydöksiä ja otsikoita tarkasteltiin suurena kokonaisuutena ja etsittiin syy-seuraus-suhteita (systeeminen ymmärrys). Tavoitteena on etsiä luovia tapoja perehtyä käsiteltävään aiheeseen, yhdistää yksilöiden osaamista kokonaisuudeksi ja laajentaa näkökulmia. Seuraavienkin harjoitusten aiheet tulevat opiskelijoilta, mutta valmentajana minua kiinnostaisi nostaa keskiöön aihesanoja kuten menestys, hyvinvointi tai tulevaisuus.
Kaikki kun vaikuttaa kaikkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti